MedicVet

Adatvédelmi szabályzat

Click here for the English version of the Privaci Policy

A medicvet.hu weboldal üzemeltetőinek adatvédelmi tájékoztatója

1. Tájékoztató

Az adatvédelmi nyilatkozat megalkotásakor figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat. Ezáltal a medicvet.hu adatvédelmi és adatkezelési szabályzata megfelel az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során az Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény, az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény előírásainak. Amennyiben a látogató a honlapon regisztrál, illetve feliratkozik a hírlevélre, ezzel hozzájárul a személyes adatainak kezeléséhez és egyúttal elfogadja a jelen adatvédelmi szabályzatban az adatkezelésre vonatkozó szabályokat.

1.1 Adatkezelő:
Cégnév: MedicVet Kft.
Székhely: 2112 Veresegyház, Kálvin utca 22. b.
Adószáma: 22777894213
E-mail cím: medicvetkft@gmail.hu

2. Az adatkezelés jogalapja

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján személyes adat akkor kezelhető, ha
ahhoz az érintett hozzájárul azt a törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete elrendeli. Törvény közérdekből – az adatok körének kifejezett megjelölésével – elrendelheti a személyes adat nyilvánosságra hozatalát.

A honlap használatához és a rendelés leadásához a következő adatokat kell a megadni, a medicvet.hu ezeket az adatokat kezeli:

  • felhasználónév
  • jelszó
  • vezeték- és keresztnév
  • pecsétszám
  • számlázási név és cím
  • e-mail cím
  • telefonszám
  • regisztráció időpontja
  • IP cím.

A fent említett adatokat a medicvet.hu megoszthatja partnereivel, kivételt képez ez alól a jelszó.

A honlap meglátogatásakor a rendszer belső statisztika készítése céljából rögzítheti a látogatás adatait, mint például az IP címet, a böngésző és az operációs rendszer típusát és a böngészés időpontját. Ezeket az adatokat nem kapcsoljuk összes személyes adattal, sem a látogató személyével.

3. Az adatkezelés időtartama

A felhasználói profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított öt év, a számlázáshoz szükséges adatok tekintetében Számv. tv. 169. § (2) bekezdésének megfelelően nyolc év az adatok tárolásának időtartama.

4. Adatkezelés célja

Az adatok kezelésének célja a rendelés teljesítése és a weboldal látogatottságának a felmérése, a rendelések teljesítése.

5. A személyes adatok célja és kezelésével kapcsolatos adatvédelmi alapelvek

A medicvet.hu által kezelt személyes adatokat csak és kizárólag a jogszabályban előírt kötelezettség teljesítésekor kerül átadásra, például a rendőrség vagy az adóhatóság részére.

6. A személyes adatok felhasználása és kezelése

A medicvet.hu a személyes adatokra vonatkozó Strasbourgban 1981. január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény alapján nem dolgoz fel szexuális életre, faji eredetre, politikai álláspontra, vallásos vagy más meggyőződésre, illetve egészségre vonatkozó adatokat. A medicvet.hu az előzőekben felsorolt adatokat nem kér a felhasználóitól. A felhasználó által a medicvet.hu rendelkezésére bocsátott személyes adatok nem kerülnek kiegészítésre és nem kapcsolunk hozzá egyéb forrásból származó adatokat és információkat. Csak akkor kerülnek összekapcsolásra különböző forrásból származó adatok, ha azt a törvény megengedi és a felhasználó megfelelő előzetes tájékoztatás alapján engedélyt ad rá.

7. Adatok megismerhetősége, az érintettek jogai

Az érintett személy a személyes adatainak kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást, illetve kérheti adatainak módosítását, azoknak törlését vagy zárolását. Az adatkezelőnek kötelessége tájékoztatni az érintett személyt a feldolgozott adatairól, annak forrásáról, az időtartamáról, a jogalapjáról és arról, hogy milyen célból kezeli az adatait. Továbbá köteles tájékoztatást adni az adatkezelő nevéről és címéről és azokról a tevékenységekről, amely az adatkezeléssel összefügg. Ha adattovábbításra kerül sor, akkor az adatkezelő köteles tájékoztatást adni az érintettnek annak jogalapjáról és a címzettről. A tájékoztatás évente egy alkalommal ingyenes. Az adatkezelő csak a jogszabályban előírt esetekben tagadhatja meg a tájékoztatást. Ha az érintett személy kéri az adataiban a helyesbítést, akkor azt az adatkezelőnek 25 napon belül végre kell hajtania és az érintett személyt írásban tájékoztatnia kell. Ha az érintett fél az adatai törlését vagy zárolását kéri, azt az adatkezelőnek haladéktalanul, de legfeljebb 25 napon belül teljesíteni kell. Ha az adatkezelő megtagadja az adatok helyesbítését, törlését vagy zárolását, akkor arról a kérelem kézhezvételét követően 25 napon belül írásban tájékoztatni kell az érintettet a kérelmének elutasításáról, illetve köteles tájékoztatni a bírósági jogorvoslat és a hatósághoz fordulás lehetőségéről.

8. Adatvédelemmel kapcsolatos tájékoztatások

Ha az adatok megadása nem kötelező, azaz nem írja elő jogszabály, akkor a medicvet.hu köteles felhívni a figylemet az adat megadásának önkéntességéről. Az adatok kezelésénél az alapelveknél szereplő korlátozásokat betartja. A medicvet.hu nem különbözteti meg hátrányosan azokat a felhasználókat, akik a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadják. A medicvet.hu mindnet megtesz az adatok biztonsága érdekében, ideértve a technikai és szervezési intézkedéseket. Továbbá olyan eljárási szabályokat alakít ki, amelyek biztosítják, hogy az adatok védettek legyenek, illetve megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlanul felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Továbbá kötelezi magát arra, hogy akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja, annak figyelmét felhívja ezírányú kötelezettségeire.

Tájékoztató a sütik használatáról

A medicvet.hu weboldalra való belépéssel, ha ezt az Ön által használt böngésző beállításai engedik, vagy azt Ön az oldal első látogatásakor kifejezetten jóváhagyja, a weboldal automatikusan elmenthet információkat az Ön számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről.

A cookie olyan kisméretű fájlok, amely a böngészésre használt eszköz merevlemezén tárolódik és a későbbi látogatásokkor aktiválódik. A medicvet.hu tulajdonosa és üzemeltetője azért használ cookie-kat, hogy kényelmesebbé váljon a weboldal böngészése, a felhasználói élmény javuljon.

A sütik által az Önről, illetve az Ön számítógépéről, illetve a böngészésre használt eszközéről a következő főbb adatokat rögzítjük és kezeljük:

az Ön által használt IP-cím,
a böngésző típusa,
a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői (típus, beállított nyelv),
a látogatás ideje,
a meglátogatott oldal, aloldal, használt funkció vagy szolgáltatások,
az oldalon töltött idő.
Tájékoztatjuk, hogy ezek a sütik nem tudják a látogatót személy szerint beazonosítani.

A medicvet.hu tulajdonosa és üzemeltetője egy harmadik fél cookie-jait arra használja, hogy az oldal látogatottságáról és az oldalon történű munkamenetekről statisztikai adatokhoz jusson. Bővebb információt erről itt talál: Google Analytics Cookie Usage

Továbbá a közösségi oldalak moduljainak beépülése teszi lehetővé, hogy megossza amedicvet.hu tartalmait a közösségi oldalak valamelyikén. Bővebb információ: Facebook, Google, Twitter, Instagram

A weboldal üzemeltetője ezeket az adatokat megoszthatja partnereivel, kizárólag a webshop megfelelő működésének érdekében.

A cookie-k ellenőrzése, kikapcsolása

A böngészőjében engedélyezheti a sütik beállításainak változtatását. Ha többet szeretne megtudni a sütik beállításainak módosításáról, válassza ki az Ön által használt böngészőt és nézze át az utasításokat vagy a súgót. Felhívjuk figyelmét, hogy a cookie-k alkalmazásának korlátozása vagy törlése által előfordulhat, hogy nem lesz elérhető minden funkció használata, továbbá a webshop a tervezettől eltérően működhet.